InfraHealth

OVER ONS

InfraHealth is een onafhankelijke dienstverlener op het gebied van IT-projectmanagement, IT-advisering en IT-interim-management in de Zorg. Onze professionals hebben zeer ruime kennis van en werkervaring met de IT van ziekenhuizen, GGZ en Care. De combinatie van deze kennis en ervaring met projectmanagement vaardigheden zorgt voor een daadkrachtige invulling in het ondersteunen van zorgorganisaties bij het realiseren van concrete doelen. Zowel bij levering, implementatie als beheer en onderhoud van IT-Infrastructuren.

Onze missie

“Wij lossen complexe IT vraagstukken in de zorg op. Met hart voor de zorg staan wij schouder aan schouder met onze klant.
Omdat IT àltijd moet kloppen.”

Onze merkwaarden in uw voordeel!

Regisseur: wij nemen het voortouw en nemen de problematiek bij jou uit handen.
Specialist: wij hebben de kennis en voegen dit toe aan de bestaande teams.
Eigenwijs: wij volgen niet altijd het gebaande pad en juist dat levert nieuwe en frisse inzichten en oplossingen op.
Betrokken: in alles dat wij doen, in iedere stap van het proces, staan wij naast je. Wij doen het samen, want daar geloven wij in. Met hart voor de zorg, omdat IT moet kloppen!

TEAM

Tjerry Hoekstra

Managing Partner | Specialisme: netwerken & domotica in de zorg

Tjerry is al lange tijd werkzaam in de ICT-branche en heeft een brede kennis van ICT-infrastructuren. Hij heeft deze kennis op gedaan in diverse functies en rollen bij meerdere ICT-bedrijven en diverse organisaties. Hij is communicatief vaardig, legt makkelijk contacten. Klanten kenmerken Tjerry als prettig in de omgang en benoemen zijn pragmatische en technische kijk op innovatieve ICT-uitdagingen met een commerciële invalshoek.

Met meer dan 15 jaar ervaringen in de zorg, is zijn kennis op het gebied van IT in de zorg continu verrijkt. Technologie krijgt steeds meer invloed en impact in de zorg. Daarom heeft Tjerry zich de laatste jaren toegelegd op Zorgdomotica. Hierbij is de specialiteit de technische, infrastructurele kant van het gebruik van zorg oproep systemen. Denk hierbij aan koppelingen van VoIP/IP Telefonie, LAN, WAN, Wifi, Voice-Data integratie.

Wil jij een keer in contact komen met Tjerry om verder te praten over bijvoorbeeld Domotica in de zorg of over hoe InfraHealth jouw organisatie verder kan helpen? Neem dan contact op voor een afspraak.

Niek Ferwerda

Managing Partner | Specialisme: IT-REGISSEUR IN DE ZORG

Niek heeft ruim 20 jaar ervaring in het oplossen van complexe IT vraagstukken. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het initiëren en begeleiding van veranderingen in organisaties en levering van ICT. Zijn doel is ICT als middel in te zetten: bruikbaar en beheersbaar, waardoor de zorg kan zorgen ondersteund door ICT. Niek wordt omschreven als een betrokken adviseur en prettig in de omgang. Daarbij benoemen klanten dat Niek niet bang is om beslissingen te nemen, met nieuwe inzichten en oplossingen komt en pas klaar is als ICT werkt zoals bedoeld. En dat is als een oplossing niet op zichzelf werkt, maar past in het grotere geheel van complexe ICT. Pas als dat is bereikt samen met de mensen om hem heen, heeft hij een voldaan gevoel.

Wil jij een keer in contact komen met Niek om verder te praten over de IT-vraagstukken binnen jouw organisatie of over hoe InfraHealth jouw organisatie verder kan helpen? Neem dan contact op voor een afspraak.

Hendrika van Dijk

INNOVATIE CONSULTANT EN PROJECTMANAGER ZORGTECHNOLOGIE

Hendrika van Dijk werkt als innovatie consultant en projectmanager.

Eerder werkte Hendrika jaren in de ouderenzorg als wijkverpleegkundige. Zij ontwikkelde zich daarnaast als veelzijdige projectmanager voor innovatieve zorgtechnologie. Ze werd verantwoordelijk voor het implementeren van specifieke hulpmiddelen voor het leveren van zorg op afstand én ook vervangingstrajecten van zorgtechnologie. Het inzetten van smart glasses en introductie van vele andere soorten robotica hoorden daarbij en vallen onder haar expertise .

Volgens Hendrika moet het inzetten van zorgtechnologie bijdragen en ondersteunend zijn aan de werkprocessen van zorgcollega’s. Om dat te kunnen doen betrekt zij tijdens het proces de juiste mensen, gebruikt zij de juiste communicatiemiddelen en heeft ze een verbindende rol tussen de verschillende lagen binnen een zorgorganisatie. Dat is precies waar zij in uitblinkt.

Hendrika haalt energie uit haar werk als de zorgcollega’s vertellen dat zij werkplezier ervaren omdat de nieuwe zorgtechnologie bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg die zij leveren.

Daarnaast vindt ze het belangrijk dat de nadruk ligt op het trainen, scholen en coachen van zorgcollega’s zodat middelen die ingezet zijn, optimaal worden benut.

Ze heeft de focus op resultaat en denkt in het realiseren van kansen.

Maurits Vizzini

Projectmanager | Specialisme: VERBINDER IN DE ZORG

Maurits is per 1 april begonnen bij InfraHealth.

Hij is al lange tijd werkzaam in de ICT-branche bij met name dienstverleners. Dit in diverse rollen, maar de laatste jaren als projectmanager.

Maurits is leergierig en resultaatgericht. Hij is vastberaden om kwaliteit te leveren. Het persoonlijk contact met de klant vindt hij leuk aan zijn werk. Maurits heeft ook een technische achtergrond. Men zegt vaak wel dat een projectmanager niets van de inhoud hoeft te weten, maar dat is toch wel een voordeel. Het inschatten van projecten gaat beter en je kunt beter de risico’s en de consequenties van die risico’s overzien. En kan Maurits aan tafel met de klant sneller schakelen. 

Maurits haalt voldoening uit z’n werk als hij zijn kennis en expertise goed kan inzetten.
In de zorg gebeurd veel op het gebied van vernieuwing en techniek. Dat interesseert Maurits met name. Een goed voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van zorgdomotica. Hij vindt het prachtig om te zien hoe zorgdomotica bijdraagt aan positieve veranderingen in de zorg. Dit voor zowel de zorgprofessional als voor de cliënt.

Lees meer over Maurits op onze nieuwspagina.

Wil jij een keer in contact komen met Maurits om verder te praten over de IT-vraagstukken binnen jouw organisatie of over hoe InfraHealth jouw organisatie verder kan helpen? Neem dan contact op voor een afspraak.

Jolanda Benninga

Marketing en relatiemanager

Jolanda is op 1 februari 2023 gestart bij InfraHealth. Ze is verantwoordelijk voor relatiebeheer en marketing. Bestaande en nieuwe klanten komen met haar in contact. Ook zorgt ze intern voor overzicht in de groeiende organisatie.

Jolanda is een goede gesprekspartner voor de opdrachtgevers van InfraHealth. Zij werkte al lange tijd in de gezondheidszorg als Sales consultant. Vanuit ervaring weet zij dat Marketing en Sales met elkaar zijn verbonden. Bij InfraHealth kan zij deze twee zaken combineren. Het relatiemanagement hoort ook bij haar rol: Zij onderhoudt contacten met opdrachtgevers en houdt zicht op wat er speelt in de markt.

Jolanda haalt energie uit het samenwerken met collega’s en opdrachtgevers. Iets kunnen doen om het werken in de gezondheidszorg leuker en makkelijker te maken laat Jolanda’s hart sneller kloppen. Haar ervaring in de zorgtechnologie en infrastructuren maakt dat zij de juiste mensen op de juiste plek kan laten werken om projecten te begeleiden bij de zorginstellingen. En dat levert weer meer werkplezier op voor de eindgebruikers bij de zorgorganisatie.

Wil jij een keer in contact komen met Jolanda om verder te praten over bijvoorbeeld Domotica in de zorg of over hoe InfraHealth jouw organisatie verder kan helpen? Neem dan contact op voor een afspraak.

Gerard van der Gronden

Projectmanager | Projectmanager in de zorg

Gerard van der Gronden is projectmanager bij InfraHealth. Met zijn 24 jaar ervaring als projectmanager heeft hij in een breed scala van branches gewerkt. De afgelopen vier jaar is hij werkzaam in de gezondheidszorg en met name betrokken bij implementaties van Digitaal Dossier Systemen.

Gerard denkt en handelt graag vanuit de organisatie. De ontwikkeling op basis van strategische en tactische doelstellingen vaststellen en beheren van de projectenkalender. Het initiëren, inrichten en uitvoeren van projecten en programma’s waarbij Gerard nooit de aandacht voor de mens uit het oog verliest.

Gerard werkt graag samen met mensen. Als ervaren leidinggevende is hij het gewend teams te bouwen en mensen te verbinden om gestelde doelen te bereiken. Want alleen als team, met allemaal dezelfde rechten, plichten en verantwoordelijkheden, is dit realiseerbaar. Hierbij coacht en faciliteert hij om medewerkers optimaal te kunnen laten functioneren.

Gerard kijkt en onderzoekt graag met de klant verder dan alleen het oplossen door IT-middelen. Het breed denken in mogelijkheden waarbij zijn credo “kan niet, bestaat niet” centraal staat. Uiteindelijk het schijnbaar onmogelijke realiseren, dat is waar Gerard voor gaat.

Angela Moenis

Consultant en projectleider

Angela is op 1 mei 2023 begonnen bij InfraHealth als consultant en projectleider. Angela is een projectleider op het gebied van Zorg & ICT. Met haar ervaring is zij in staat de zorg te vernieuwen door ICT en technologie slim toe te passen. Ze slaat de brug tussen zorgmedewerkers en ICT-toepassingen, zodat deze zo goed mogelijk ingezet worden. Met haar doortastendheid kan Angela als gesprekspartner optreden op elk niveau binnen en buiten de organisatie.

Als projectleider is Angela goed in het organiseren en coördineren van het project. Met haar gevoel van wat in een organisatie leeft, vertaalt zij een conceptueel idee naar concreet uitvoerbare plannen. Ze is gericht op het resultaat, maar ook flexibel waardoor ze goed in staat is zorgmedewerkers goed mee te nemen. Daarbij schroomt zij niet om hulp te vragen om de gestelde doelen te bereiken. Ze heeft veel ervaring met implementaties en zorgt voor goede adoptie en kennis over nieuwe systemen.

Haar overtuiging om de zorg continu te verbeteren is gaan voelen als een missie. Daarbij weet Angela zeker dat digitalisering een grote meerwaarde is voor de cliënt en het de zorgprofessionals ontlast. Ze krijgt energie van procesoptimalisaties, o.a. in zorg-, informatie- en servicemanagement. Ze voelt zich verantwoordelijk voor de voortgang en de uitvoering van het plan. En met haar manier van communiceren zorgt ze in haar projecten voor betrokkenheid bij iedere belanghebbende.

Wil jij een keer in contact komen met Angela om verder te praten over Zorg, ICT en technologie binnen jouw organisatie of over hoe InfraHealth jouw organisatie verder kan helpen? Neem dan contact op voor een afspraak.

Wim Schoemaker

Projectmanager | Specialisme: VERBINDER IN DE ZORG

Wim is per 1 februari begonnen bij InfraHealth. Hij is al lange tijd werkzaam in de ICT-branche bij zowel dienstverleners als zorginstellingen in diverse functies en rollen. Vandaar dat Wim zich als een vis in het water voelt, op het scheidingsvlak van ICT en zorg.

Als projectmanager voelt hij zich vooral thuis in (technisch) uitdagende ICT projecten met een hoge mate van complexiteit. En als zorgverbinder wil hij graag tussen de zorgmedewerkers zijn projecten uitvoeren. Dit dan als projectmanager voor IT-infrastructuren, zorgdomotica en werkplekomgevingen.

Daarnaast heeft Wim veel ervaring met de (technische) implementaties van zorgportalen, ziekenhuis systemen en DigiD koppelingen. Iets wat steeds meer binnen de zorg noodzakelijk wordt.

Wim haalt voldoening uit zijn werk als zijn (zorgdomotica) projecten geïmplementeerd worden zoals van te voren besproken en bedacht. Dit verhoogd dat de kwaliteit van de zorg voor de patiënten en cliënten.

Lees meer over Wim op onze nieuwspagina.

Wil jij een keer in contact komen met Wim om verder te praten over de IT-vraagstukken binnen jouw organisatie of over hoe InfraHealth jouw organisatie verder kan helpen? Neem dan contact op voor een afspraak.

Edwin Pultrum

Consultant/projectmanager | SPECIALISME: VERBINDER tussen ICT & Zorg

Edwin Pultrum is projecleider en consultant bij InfraHealth. Hij is al ruim 20 jaar werkzaam in de ICT-branche bij diverse ICT-dienstverleners, maar ook in functies binnen de ouderen- en gehandicaptenzorg. Edwin heeft een technische achtergrond en ervaring als adviseur, projectleider en IT-servicemanager. Hij kent de zorg en de uitdagingen in deze sector door en door.

Edwin wil graag waardevolle bijdrages leveren aan klanten. Daarbij is zijn belangrijkste uitgangspunt dat de inzet van ICT-oplossingen toegevoegde waarde moet bieden. Hiernaast vindt Edwin het belangrijk dat hij inhoudelijk goed op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen en wil hij graag voortdurend bijleren, op dit moment voornamelijk op het vlak van zorgoproepsystemen. De traditionele domeinen ICT, telefonie, zorgoproepsystemen en domotica verdwijnen langzamerhand en je ziet dat deze domeinen steeds meer integreren binnen de ICT-infrastructuur. Dit betekent ook een toename in complexiteit en verantwoordelijkheden, waarbij er vaak meerdere leveranciers betrokken zijn. In het geval van verstoringen is het dan fijn dat InfraHealth hierin een regierol kan vervullen. Juist omdat wij juist veel kennis hebben van deze oplossingen. Edwin haalt dan ook voldoening uit zijn werk als hij de juiste leveranciers erbij betrekt en ze zich gezamenlijk inzetten om snel een oplossing te zoeken voor de klant, waardoor de impact van een verstoring minimaal blijft.

Edwin is resultaatgericht en houdt bovendien ook van het persoonlijk contact met de klant. Hij vindt het namelijk belangrijk dat zorgmedewerkers geen gedoe ervaren bij het gebruik van ICT-oplossingen. De oplossingen moeten eenvoudig en intuïtief zijn. Daar zet hij zich voor in en als dat lukt, dan geeft hem dat energie en voldoening.

Gerwim Heerspink

Consultant | Specialisme: Zorgdomotica en adoptie

Gerwim is begin 2021 begonnen als Consultant bij InfraHealth.

Met 10 jaar ervaring in zowel de gehandicaptenzorg als de psychiatrie als woonbegeleider, weet hij wat de zorgprofessional nodig heeft aan het bed en hoe ze er het beste mee kunnen werken.

Hij haalt voldoening uit zijn werk als de gekozen zorgdomotica oplossing werkt zoals van te voren bedacht en dit het werk voor de zorgprofessional beter en leuker maakt zodat de kwaliteit van de zorg voor de patiënten en cliënten omhoog gaat.’’ Kijk, dan spreekt mijn hart voor de zorg.’’

Wil jij een keer in contact komen met Gerwim om verder te praten over zorgdomotica en de wensen en/of vragen hierover binnen jouw zorgorganisatie? Neem dan contact op voor een afspraak