Infrahealth

NIEUWS

We houden je graag op de hoogte van de laatste trends en het nieuws op het gebied van Zorg- IT en Zorgdomotica. Maandelijks publiceren we op deze pagina een blog gekoppeld aan deze onderwerpen. Ook houden we je hier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen InfraHealth. Volg ons ook op LinkedIn, Facebook en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

03 dec

REGISSEER IT ONTWIKKELING IN DE ZORG ALS EEN BAAS

Ken je dat gevoel? Dat de wereld en alle ontwikkelingen langs je heen vliegen? De oplossingen van gister, staan vandaag alweer ter discussie. In de Zorg is dat niet anders. En misschien wel meer dan ooit heeft de snelle ontwikkeling van IT een grote impact op zorgorganisaties. Hoewel de oorzaken heel divers zijn, is de oplossing even simpel als complex. Het stelt simpel gezegd nieuwe eisen aan de IT organisatie. Maar hoe pak je dit aan? Daar zit juist de complexiteit.

Waar in traditionele IT organisaties met name gebruik wordt gemaakt van eigen toepassingen, zie je in toenemende mate dat kantoorautomatisering en toepassingen in rap tempo worden afgenomen uit ‘de cloud’. In de oude situatie beheren medewerkers eigen systemen. Op deze systemen werden eigen toepassingen geïnstalleerd, die met zelf ingerichte werkplekken kunnen worden gebruikt. Door gebruik te maken van diensten van de datacenters van met name Microsoft, Google, Amazon en IBM, gecombineerd met een Elektronisch Cliënten Dossier in het datacenter van de leverancier, is de IT organisatie niet meer in staat zijn traditionele rol uit te voeren. En er zijn meer oorzaken waardoor zaken snel veranderen voor de IT organisaties . Hieronder de 4 belangrijkste oorzaken, overzichtelijk onder elkaar:

  1. Gebruik diensten en datacenters van leveranciers zoals Microsoft en Google.
  2. Patiënten en cliënten moeten met behulp van IT steeds meer vanuit huis geholpen kunnen worden.
  3. Zorgdomotica wordt steeds meer IT in plaats van facilitair.
  4. Wet en regelgeving stelt steeds hogere eisen aan kwaliteit, veiligheid en privacy.

Oke, dus de rol van de IT organisatie en de mensen die er werken verandert. Wat komt daarvoor in de plaats? IT organisaties krijgen in deze verandering de rol van IT regisseur. Maar wat houdt dit eigenlijk in? En kan een traditionele beheerorganisatie zonder meer de omslag naar IT regisseur maken?

Nee, deze transitie gaat niet over één nacht ijs en vaak wordt dit proces en de impact hiervan ernstig onderschat. Hieronder 6 concrete adviezen die jou gaan helpen in de stap van beheer naar regie.

1. Positioneer regie op IT op strategisch niveau binnen de organisatie

Regie op IT vereist allereerst positionering van IT op strategisch niveau in de organisatie. Vanuit de visie van de organisatie op de te leveren zorg, stelt de IT organisatie een visie op waarmee de IT vormgegeven wordt. Deze positionering van IT vereist een continue toetsing van de visie en de uitvoering van deze visie bij de zorg. De IT organisatie moet de Zorg begrijpen en de rol van IT goed kunnen uitleggen op bestuurlijk niveau.

2. Herpositioneer de rol van de IT organisatie

Bij de uitvoering van de visie moet de IT organisatie opnieuw de rol nemen tussen de zorg en de leveranciers van de IT. Hierbij is de leverancier verantwoordelijk voor de uitvoering; de IT organisatie moet overzicht over de verschillende leveranciers houden, en zorgen dat zij samen diensten leveren conform de verwachtingen van de zorg.

3. Verwachtingsmanagement als sleutel naar resultaat

Verwachtingsmanagement naar de zorg is een belangrijke rol van de IT-regisseur: niet alle veranderingen kunnen op hetzelfde moment uitgevoerd worden. Met behulp van een projectportfolio kan een organisatie bepalen welke zaken prioriteit hebben. Dit is een samenspel tussen de zorg, waar functionaliteit gevraagd wordt, de IT-organisatie die zicht heeft op afhankelijkheden en het bestuur waar de financiering bepaald wordt. Regisseer het tempo van de verandering van IT samen met de zorg.

4. Meten is weten

De IT-organisatie voert ook regie op de geleverde kwaliteit van IT-diensten. De zorg moet een oplossing krijgen die past en werkt, en doorontwikkeld wordt. Door continu met leveranciers in gesprek te gaan over de verwachtingen en de daadwerkelijk ervaren kwaliteit, en vooral de vertaalslag te maken naar wat de zorg echt nodig heeft, wordt het verschil gemaakt.

5. Ken je plek

Niet langer heeft de IT-organisatie de kennis van alle systemen en toepassingen zelf in huis. Door de razendsnelle ontwikkeling van IT is dit ook niet meer op te brengen voor veel zorgorganisaties. De rol van IT-regisseur leidt tot IT waarmee de zorg echt geholpen wordt, en sturing op de kwaliteit van IT, gemeten vanuit de visie en gestelde kwaliteitseisen van de zorg.

6. Laat je adviseren en praat met professionals

InfraHealth helpt jouw organisatie natuurlijk graag bij deze transitie. Bij ons moet de kachel ook roken! Maar zonder gekheid…  Ga niet bouwen zonder tekening. Een juiste aanvang van deze transitie van een uitvoerende IT organisatie naar die van IT-regisseur voorkomt later in het traject een hoop gedoe en foute keuzes. Wij kennen het proces en weten op voorhand waar je mee te maken krijgt. Die winst heb je dus al te pakken!

Een hulpmiddel hierbij is de InfraHealth Quick Scan. Met deze tool wordt gekeken hoe het staat met de visie op IT, de vertaling van deze visie naar de praktijk en aanbevelingen om te komen tot een adequate inrichting van de IT organisatie gericht op de toekomst. Ook helpen we je graag hands-on bij het realiseren van de al in gang gezette transitie.

Nieuwsgierig? Doe hier onze Quick Scan!

Heb je een vraag naar aanleiding van deze blog of wil je meer weten over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact op met Niek Ferwerda. We staan je graag te woord!

Bel +31 6 22883111 of mail naar niek.ferwerda@infrahealth.nl

28 sep

Internet of things (IoT) ontwikkelingen in de zorg

IoT, we komen deze term steeds vaker tegen.  De afkorting van ‘Internet of things’. Oftewel in goed Nederlands; het internet der dingen. Maar wat betekent dat nou precies en welke ontwikkelingen en kansen zien we op dit gebied in de zorg? In deze blog gaan we er iets dieper op in. Lees je mee?

Het internet der dingen is een verwijzing naar de situatie dat door mensen bediende computers zoals desktops, laptops, tablets, smartphones in de minderheid zullen zijn op het internet. De meerderheid van de internetgebruikers zal in deze visie bestaan uit semi-intelligente apparaten, zogenaamde embedded systems. Alledaagse voorwerpen worden hierdoor een entiteit op het internet, die kunnen communiceren met personen en met andere objecten, en die op grond hiervan autonome beslissingen kunnen nemen. Dit klinkt wellicht wat technisch, maar in de zorg kunnen we hier enorm ons voordeel mee doen.

Steeds meer apparaten worden ‘intelligent’ en kunnen communiceren met andere apparaten of via (internet) infrastructuren met (andere) gebruikers. Onze voorspelling is dan ook dat zorginstellingen de komende jaren veel zullen investeren in IoT-toepassingen. Immers, de zorgdruk zal alleen maar toenemen, met minder (gekwalificeerde) medewerkers. IoT gaat ons hierbij helpen.

Hier komen we echter op het punt waar de schoen begint te knellen. De grote uitdaging voor de zorgsector is namelijk de vraag op welke manier IoT op een goede manier ingezet kan worden.

De transitie van de huidige processen en werkwijze in de zorg naar de situatie waarin IoT bepaalde taken gaat overnemen is een complex verhaal waarin andere kennis en vaardigheden binnen een zorgorganisatie nodig is. Daarnaast kan bij de implementatie heel veel fout gaan, als de aanpak niet zorgvuldig en met kennis van zaken wordt uitgevoerd. En deze fouten gaan gepaard met forse investeringen, dus een financiële blunder is snel gemaakt. En juist dat willen we graag voorkomen. Immers, het geld in de zorg is van ons allemaal en daarom zien we die euro’s graag goed besteed. Onze ervaring is dat er vanuit de techniek altijd wel oplossingen te vinden zijn, maar dat de belangrijke eerste stap is om de kernvraag heel helder, duidelijk en weloverwogen te formuleren.

IoT-toepassingen zijn natuurlijk niet helemaal nieuw in de zorg. Er bestaan al praktijkvoorbeelden van eenvoudige technische toepassingen die de zorg veranderen. Denk aan cliënten monitoring. Hartpatiënten kunnen bijvoorbeeld na een hartoperatie sneller naar huis waar zij verder gemonitord worden met IoT-toepassingen. En koelkasten die hun temperatuur doorgeven of leveranciers van medicijnen automatisch een melding geven dat de voorraad op raakt.

Dit zorgt voor meer grip op medicatie inname bij patiënten. Ook worden al track & trace systemen gebruikt om (dementerende) ouderen beter te kunnen beschermen en bestaan er sensoren die alarm geven als er afwijkende bewegingen zijn.

Voor de inzet van deze IoT middelen, is een stabiele, flexibele infrastructuur noodzakelijk. HealthDomotics weet dit als geen ander en wij bezitten de kennis en ervaring om zorgorganisaties hierover verregaand te adviseren én te ondersteunen. Heel actueel is een aantal trajecten waarbij wij klanten adviseren en begeleiden bij de implementatie van wifi netwerken. Tegenwoordig zijn de acces points, dus de kastjes die het wifi signaal verwerken, ook voorzien zijn van andere aanvullende technieken. Deze technieken, Zigbee of Bluetooth, kunnen door onze klanten vervolgens worden gebruikt om IoT apparatuur op te koppelen. Het grote voordeel voor de klant is dat ze één infrastructuur voor meerdere technologieën inzet.

Dus of het nu gaat om het implementeren, de selectie van leveranciers of het beheer, in alle gevallen staan wij schouder aan schouder met onze opdrachtgevers. Omdat wij pas tevreden zijn als onze klant en haar cliënten en patiënten dat ook zijn. Ons doel? Samen zorg verbinden!

HealthDomotics is onderdeel van InfraHealth en is gespecialiseerd in het begeleiden van Zorgdomotica implementaties. Van aanbesteding tot zorg levert HealthDomotics de expertise om Zorgdomotica voor de zorg te laten werken.

Heb je een vraag naar aanleiding van deze blog of wil je meer weten over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact op met Tjerry Hoekstra. We staan je graag te woord!

Bel +31 6 57331301 of mail naar tjerry.hoekstra@healthdomotics.nl

25 aug

Leveranciersselectie IT concept: timing is everything!

25-08-2020 Door Jan van Pijkeren

Het afgelopen jaar hebben we vanuit InfraHealth één van onze zorgklanten geholpen bij de keuze van een IT leverancier die in staat is om het gewenste IT concept – in dit geval Office365 – te implementeren en te beheren. In deze case bleek niet alleen het zoeken van de juiste partner belangrijk, maar was vooral het moment van selectie dé sleutel bij het bieden van de beste oplossing.

Eind 2018 werd gestart met het opstellen van een functioneel ontwerp voor het nieuwe IT concept. Na een scan van de markt, waarbij we ook altijd kijken naar de ontwikkelingen, updates en aanpassingen die gepland staan voor de betreffende software, hebben we de klant geadviseerd om niet eerder dan in de tweede helft van 2019 te starten met het selecteren van een IT leverancier. Dit was niet zonder reden. We wisten namelijk dat er ontwikkelingen op de planning stonden, waar we bij de implementatie zoals we die voor ogen hadden, ons voordeel konden doen. Door het moment van lancering goed te timen, is maximaal geprofiteerd van de nieuwste ontwikkelingen binnen Microsoft en werd er tijd gekocht om applicaties verder te verSaaSen*.  

InfraHealth heeft een RFI (Request for Information) opgesteld en geadviseerd bij het samenstellen van de long- en shortlist van leveranciers. Onze ruime ervaring én kennis van de markt helpt de klant in de fase snelheid in het proces te houden en tegelijk de kwaliteit te waarborgen. We kennen de vraag van de klant én we weten welke leveranciers hier het beste antwoord op kunnen bieden. We kunnen daardoor snel het kaf van het koren scheiden en vlot tot een relevante selectie van potentiële kandidaten komen. In deze fase heeft InfraHealth samen met onze opdrachtgever de gesprekken met de leveranciers gevoerd. Tegelijk waren we adviseur voor het hoofd ICT, management en RvB van de klant over de te kiezen leverancier.

Begin 2020 is er een keuze gemaakt voor een leverancier. Tijdens de COVID periode hebben we niet stilgestaan. We hebben deze periode juist heel nuttig kunnen gebruiken om met de gekozen leverancier het technisch ontwerp, de overeenkomst en de XLA (eXperience Level Agreement)** nader uit te werken. Dit heeft er in geresulteerd dat in mei de opdracht definitief is verleend en er direct gestart is met de uitvoering van de werkzaamheden. Precies zoals we voor ogen hadden. Omdat IT moet kloppen!

* Nog niet eerder van het buzzword verSaaSen gehoord? Zoals wel vaker klinkt het spannender dan dat het is. VerSaaSen is namelijk niets anders dan applicaties naar de cloud brengen.

** Je komt het steeds vaker tegen. Bedrijven die overstappen van een SLA (Service Level Agreement) op een XLA (eXperience Level Agreement). Bij een SLA ligt de focus vooral op het technische vlak. In een XLA leg je doelen vast vanuit het perspectief van een eindgebruiker en richt je je op klanttevredenheid. Door het werken met een XLA krijg je als organisatie meer stuurkracht richting klantervaringen.

Wil je meer weten over wie we zijn en wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Of heb je gewoon een vraag naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact met ons op, we bespreken het graag met je!

Contact Jan van Pijkeren

Bel +31 6 53980710

Mail naar jan.vanpijkeren@infrahealth.nl

01 jul

IT-held in zorg gezocht (m/v)

Altijd al hét verschil willen maken in de zorg? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als Domotica Consultant bij InfraHealth maak je deel uit van een enthousiast team IT-professionals en werk je aan uitdagende domotica vraagstukken bij verschillende opdrachtgevers in de zorg. Word jij onze nieuwe IT-held met hart voor de zorg?

Als Domotica Consultant bij InfraHealth weet jij als geen ander hoe domotica in de zorg kan worden toegepast. Deze kennis pas je dagelijks toe door samen met onze opdrachtgevers de beste oplossingen te bedenken voor de vragen die ze hebben. Je neemt daarin het voortouw, betrekt de juiste mensen, creëert draagvlak en begeleidt zorginstellingen van selectie tot implementatie. Het resultaat? Een meer dan tevreden klant en een enthousiaste eindgebruiker. Het doel? Betere zorg, omdat de IT klopt als een bus!

Bekijk de hele vacature hier.

01 mei

Jacco Vermeer start als consultant bij InfraHealth

Jacco Vermeer is per direct gestart als consultant bij InfraHealth. We zijn erg blij met het toetreden van Jacco, als onderdeel van het team van specialisten waarmee we dagelijks invulling geven aan de vraagstukken van onze klanten.

Jacco voegt als jongste telg van de InfraHealth familie niet alleen frisse wind en bravoure toe, ook brengt hij de nodige ervaring op het snijvlak van IT én de zorg met zich mee. De uit Sneek afkomstige projectleider werkt al ruim een jaar voor InfraHealth en heeft zich in diverse opdrachten voor diverse klanten van zijn beste kant laten zien. Daarom zijn we blij Jacco nu definitief aan ons team toe te mogen voegen.

Als consultant kan Jacco zijn talent om projecten binnen gestelde kaders op te leveren verder ontwikkelen. Daarnaast zal hij binnen bestaande IT teams waarde toe gaan voegen en samen met de specialisten bij onze klanten operationeel en functioneel invulling geven aan de dingen die moeten gebeuren om tot de gewenste resultaten te komen.

Met de komst van Jacco zijn we als organisatie nog beter in staat om inhoudelijk in te spelen op de vragen van onze groeiende groep klanten. 

Als directie wensen we Jacco veel succes en plezier in zijn werk. Welkom bij de club!

01 apr

Inrichting noodhospitaal ZNWV Dillenburg

Wat een weken! Wat het coronavirus teweeg brengt, hadden we ons een maand geleden nog niet kunnen voorstellen. We maken het bij InfraHealth direct mee. Waar we kunnen, anticiperen we op de nieuwe werkelijkheid. Veel projecten waar we vorige week aan werkten, moeten even wachten. Eerst zorgen, daarna pakken we de draad weer op.

Tegelijkertijd hebben onze klanten behoefte aan nieuwe oplossingen. Thuiswerken en consult op afstand vragen veel van IT voorzieningen. We zijn bezig werkplekken in te laten richten voor noodvoorzieningen en het invoeren van nieuwe oplossingen voor beeldbellen. Met oog voor de beveiliging van de netwerken tegen hackers, voor wie zorginstellingen ook in tijden van crisis gewilde doelen zijn.

En het blijkt maar weer hoeveel je vanaf huis kunt doen. Overleggen via Microsoft Teams of Zoom, servers beheren op afstand, projectplannen schrijven en maken van afspraken gaat net zo soepel.

Trots op de samenwerking met Zorggroep Noordwest-Veluwe!
In de ziekenhuizen waar we voor werken is alles gericht op de golf aan corona-patiënten. Triageposten, inclusief IT-voorzieningen, zijn in een paar dagen geregeld. En ook hebben we de realisatie van de IT-voorzieningen gecoördineerd, zodat een leegstand pand van Zorggroep Noordwest-Veluwe tot noodhospitaal is omgebouwd.

Trots op wat InfraHealth bereikt voor de Zorg!

06 jan
Pand Business Center Meppel

Nieuw adres, nieuw kantoor!

We zijn verhuisd! Hoewel enkele dozen nog moeten worden uitgepakt en de laatste spullen hun plek nog moeten krijgen, hebben we al wel intrek genomen in ons nieuwe kantoor in Meppel. Vanaf vandaag vind je InfraHealth in het Business Center in Meppel.

Ons nieuwe adres:  Blankenstein 265, 7943 PG in Meppel.

“Voor ons een heel logische locatie, want het ligt heel centraal in het kerngebied waarin onze klanten zich bevinden. Meppel is daarom een perfecte uitvalsbasis voor ons team.” Verteld Niek Ferwerda, managing partner bij InfraHealth. Het kantoor biedt ons de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, we zitten immers veel bij de klant en dan kom je elkaar als collega’s soms gewoon te weinig tegen. 

“Het is prettig en goed om elkaar regelmatig te zien” Vult collega van Niek en eveneens managing partner Jan van Pijkeren aan. “Niet alleen om zaken te bespreken die betrekking hebben op onze eigen organisatie, maar ook om de vraagstukken die we van onze opdrachtgevers krijgen met elkaar door te nemen. We hebben ieder onze eigen specialiteit en vullen elkaar in kennis en kunde goed aan. Dat helpt bij het bedenken en ontwikkelen van de beste oplossingen voor de vraagstukken van de klant.”

Tjerry Hoekstra is de derde partner binnen InfraHealth en heeft de focus op de verdere ontwikkeling van de domotica tak binnen het bedrijf. “We hebben met het oprichten van HealthDomotics als label binnen InfraHealth heel duidelijk gekozen om domotica binnen de zorg onderdeel te maken van ons dienstenpakket. Daar ligt mijn aandacht en ons nieuwe kantoor is dus ook direct het huis van HealthDomotics.”

“Het is gewoon een lekkere plek om te werken”: zegt Jacco Vermeer, consultant bij InfraHealth. “We zijn reuze trots op onze nieuwe stek en we nodigen iedereen dan ook van harte uit voor een kop koffie en een goed gesprek!”

01 jan

Tjerry Hoekstra versterkt InfraHealth

2019 was bruisend! Het was een enerverend jaar met veel uitdagingen. Als dé IT specialist binnen de zorg hebben we mooie opdrachten mogen uitvoeren voor diverse ziekenhuizen, zorg- en GGZ instellingen door heel Nederland.

2020 wordt minstens zo dynamisch. We willen InfraHealth blijven verbeteren en ontwikkelen als IT-partner in de Zorg. Daarom zijn we zeer content met het toetreden van Tjerry Hoekstra – als mede aandeelhouder – tot het dagelijks bestuur van InfraHealth. Tjerry is naast deskundig op het gebied van IT ook specialist op het gebied van domotica in de zorg. Met zijn kennis verbreden wij onze dienstverlening en kunnen we onze klanten nog beter bedienen, begeleiden en adviseren.

Tjerry over zijn rol binnen InfraHealth:
“Ik ben een doener en vind het fantastisch om mijn kennis en ervaring met domotica in te zetten om de zorg te verbeteren. Ik herken me in de oprechte betrokkenheid met de zorg van InfraHealth. Ik kijk uit naar de samenwerking met Niek en Jan. Ik merk nu al dat we elkaar goed aanvullen.”

Wij wensen jou een fantastisch en vooral gezond 2020!

Niek, Jan en Tjerry

Foto vlnr: Tjerry Hoekstra, Jan van Pijkeren en Niek Ferwerda.