InfraHealth

Diensten HealthDomotics

Advies

Wij helpen bij het uitstippelen van de juiste route naar het gewenste resultaat

Domotica is onontbeerlijk in de Zorg. Zorgoproepsystemen, alarmeringsystemen en domotica op basis van sensoren voor het woongemak van cliënten worden steeds meer geïntegreerd en een onderdeel van de ICT-infrastructuur.

Patiënten en cliënten van zorgorganisaties zijn voor een adequate zorgverlening afhankelijk van een goed werkend domoticasysteem. De zorgverleners kunnen hun werk efficiënter doen. En met de ontwikkelingen van artficial intelligence en de integratie van zorgdomotica in de informatievoorziening van een zorgorganisatie, kan meer inzicht gekregen worden in hoe de zorgverlening verbeterd kan worden.

In deze complexe materie begeleidt HealthDomotics klanten bij het uitstippelen van de juiste route naar het gewenste resultaat. Daarbij is de aanpak het fundament goed te leggen: wat wil een organisatie met de inzet van zorgdomotica bereiken. Met onze kennis adviseren wij hoe zorgdomotica ingezet kan worden, en kunnen we door een inventarisatie van de huidige toepassing van zorgdomotica wijzen op de te nemen stappen om tot een optimaal resultaat te komen.
Dit advies zal betrekking hebben op alle onderdelen van zorgdomotica: de inrichting van de domotica-oplossing conform de wensen van de zorgmedewerkers en de inbedding in de werkprocessen, de toetsing aan de geldende wet- en regelgeving, de aanwezigheid van de juiste randvoorwaarden op IT-vlak en de koppeling van zorgdomotica aan de informatievoorziening.

Projectmanagement

Alles is geregeld, binnen de vooraf gestelde kaders

Projectmanagement zit in ons DNA. Aan het begin van een project stemmen we samen het te behalen resultaat af. Vooraf geven we dus al duidelijkheid over de investering in tijd én geld. En hier mag je ons aan houden. Dat past namelijk bij wie wij zijn en waar HealthDomotics voor staat. Een man een man, een woord een woord.

Heeft u vooraf hulp nodig om de projectopdracht en de businesscase goed uit te werken? Door onze jarenlange ervaring en expliciete kennis van projecten in de zorg en domoticaleveranciers, weten we wat jou te wachten staat. We helpen je dus niet alleen met de uitvoer van het project, ook creëren we samen de kaders en vertrekpunten.

Kortom: met HealthDomotics kiest u voor een partner die samen met jouw organisatie, medewerkers en andere leveranciers in korte tijd resultaat boekt. Dat doen we op basis van vooraf afgestemde te behalen resultaten en met oog voor de continue veranderingen die de voortgang van het project beïnvloeden. Onze projectmanagers geven daarin continu advies over de te maken keuzes, waarin we het gewenste eindresultaat altijd voor ogen houden. Immers, een project is voor ons pas geslaagd wanneer het beoogde resultaat bruikbaar en beheersbaar is opgeleverd. 

Weten hoe onze projectmanagers werken? Lees dan deze blog

Implementatie

Het resultaat? Een meer dan tevreden klant en een enthousiaste eindgebruiker

Ons uitgangspunt is dat zorgdomotica moet werken voor degene die het gebruikt. Dat betekent dat een goede implementatie van zorgdomotica cruciaal is. Voor ons betekent dat een project niet af is na installatie. We implementeren een oplossing waarvan medewerkers weten hoe ze deze moeten gebruiken. Dit doen we aan de hand van een adoptieplan, met als uiteindelijke resultaat dat het werk soepeler verloopt en de zorgverlening verbeterd wordt.

Onze expertise van enerzijds zorgdomotica en IT en anderzijds de zorg helpt om de implementatie succesvol te laten verlopen. Dit doen we met mensen uit uw organisatie, aangevuld met professionals van HealthDomotics met kennis van zorgdomotica en zorg. Met gebruikerstrainingen, documentatie en videomateriaal borgen we de resultaten in uw organisatie, en maken we afspraken over het beheer van de oplossing.

Op deze manier hebben medewerkers en cliënten baat bij domotica. Zodat u zich kunt richten op hetgeen waar u voor staat, het verlenen van zorg. 

Regie

HealthDomotics helpt organisaties bij het beheersbaar krijgen van dit complexe geheel

Regie op zorgdomotica is in deze tijd essentieel. Er is een complex samenspel tussen oplossingen geleverd door uw zorgdomotica leverancier(s), uw (externe) IT-organisatie, huisvesting & facilitaire afdeing en medewerkers, waar u regie op moet voeren. HealthDomotics helpt organisaties bij het beheersbaar krijgen van dit complexe geheel. We stellen een plan op waarmee uw zorgdomotica beheersbaar wordt, sturen de verschillende leveranciers aan, en richten uw organisatie in voor het beheersbaar houden van zorgdomotica.

HealthDomotics werkt vanuit een gezamenlijk opgestelde visie op zorgdomotica die voor uw organisatie is vastgesteld, of helpen u deze visie te ontwikkelen. HealthDomotics ondersteunt bij het inrichten van de eigen organisatie, gebruikersondersteuning en leveranciersmanagement.

HealthDomotics kan hiervoor een langdurige verantwoordelijkheid nemen, of als interim opdracht de organisatie inrichten. Waarbij onze filosofie is dat beheersbaarheid begint bij een eenvoudige opzet en een heldere verantwoordelijkheid voor elke partij in de keten.