InfraHealth

Nieuwbouwplannen in de zorg? Denk op tijd aan ICT!

Nieuwbouwplannen in de zorg? Denk op tijd aan ICT!

Nieuwbouw van een zorginstelling is dé kans om een ziekenhuis, verpleeghuis, dag- of revalidatiecentrum optimaal in te richten voor patiënten en medewerkers. Daar gaat dan ook heel wat denkwerk aan vooraf. Nu ICT zo’n belangrijke rol speelt in de moderne zorgverlening is het een groot voordeel als je IT net als huisvesting en facilitaire zaken al vroeg bij de plannen betrekt. Daarmee voorkom je extra kosten achteraf én zet je meteen een goed doordacht nieuwbouwpand neer dat klaar is voor de toekomst.

Jan van Pijkeren van InfraHealth denkt graag mee over ICT-oplossingen voor nieuwbouw. “Dat zijn mooie projecten! Je kunt van scratch af aan beginnen en in het ontwerp alles meenemen zoals jij dat graag wilt hebben. Aanpassen van bestaande bouw is veel lastiger, met figuurlijke en letterlijke obstakels. Die zijn er bij nieuwbouw niet. Nieuwbouw heeft wel een andere uitdaging: het plannen begint vaak al twee jaar voordat het gebouw er staat en in gebruik wordt genomen. Bij het ontwerpen moet je dus keuzes maken voor wat er over een paar jaar nodig is.”

Inspelen op ontwikkelingen

“De ontwikkeling in domotica gaat erg snel. Ga je bij het ontwerpen uit van wat er nú nodig is aan ICT-infrastructuur, dan zijn je keuzes bij de oplevering alweer achterhaald. InfraHealth houdt de markt heel goed in de gaten. We weten wat onze leveranciers op dit moment bieden én waar ze aan werken voor in de toekomst. Daardoor kunnen we anticiperen op de ontwikkelingen. Daarnaast zorgen we dat de infrastructuur en voorzieningen makkelijk aan te passen zijn als dat nodig is in de toekomst. Zo hebben we bij de meest recente nieuwbouw direct al extra netwerkaansluitingen gerealiseerd, voor als het netwerk later misschien op een andere manier gebruikt gaat worden.”

Voorbeelden

Een voorbeeld van de ontwikkelingen op het gebied van domotica is patiëntmonitoring met radar in plaats van optische sensoren. “Daarmee kun je kwetsbare patiënten in de gaten te houden zonder hen letterlijk in beeld te brengen, een heel mooie ontwikkeling. Radar werkt met straling die niet door muren heen kan, dus moet je bij de ontwikkeling van het gebouw al uitzoeken waar sensoren moeten komen en zorgen dat er boven de plafonds genoeg aansluitingen hebt om die sensoren te installeren.”

Een ander voorbeeld is het inrichten van leefcirkels bij (semi-)gesloten zorg. Die geven mensen het gevoel dat ze kunnen gaan en staan waar ze willen, terwijl bepaalde deuren gesloten kunnen blijven of het personeel gewaarschuwd wordt als iemand buiten de vooraf bepaalde leefcirkel komt. Deze meldingen gaan veel verder dan een alarm dat verwijst naar de kamer van de bewoner: via een gps-zender kan het personeel straks precies zien in welke zone het alarm afging. Daarmee kunnen ze ook veel sneller naar iemand toe die op de hulp-knop drukt. Bij nieuwbouw kunnen wij hier direct al goede voorzieningen voor aanleggen.

Betrek ICT vroegtijdig

De nieuwbouw inrichten werkt het best als ICT in een vroeg stadium bij de plannen betrokken wordt én blijft. Dat kan extra kosten voorkomen. Jan van Pijkeren geeft een paar voorbeelden: “Met de huidige voorzieningen heb je bij een bed in de zorg tegenwoordig heel wat stroom- en netwerkaansluitingen nodig, en die moeten ook nog eens op de juiste plek zitten. Bij een van onze recente projecten stonden de bedden op de tekening in de lengterichting tegen de muren. Daarop hebben we de aanleg van de stroompunten en verlichting ontworpen. Later bleek dat de bedden haaks op de muren kwamen te staan en moesten we achteraf veel aanpassen om stroom en netwerkaansluitingen alsnog op de juiste plek te krijgen.”

“Bij een ander project werden we vrij laat betrokken bij een toegangscontrolesysteem. Dit was zo uitgedacht dat cliënten geen toegang hadden tot bijvoorbeeld vergaderruimtes, linnenkamers en de medicijnkast en dat ze het pand niet zomaar uit konden. De hoofdingang stond onder toezicht maar het trappenhuis voor het personeel was buiten beschouwing gelaten. Wij werden ingeschakeld nadat een patiënt het pand ‘s nachts per ongeluk had verlaten. Wij hebben het systeem aangepast maar het is een gemiste kans dat we dit niet direct bij het ontwerp konden implementeren.”

Nieuwbouw biedt prachtige kansen voor zorginstellingen. Wij volgen we de ontwikkelingen bij domoticaleveranciers op de voet en kijken zelfs mee met hun roadmaps en plannen voor de toekomst. We kunnen bij InfraHealth als geen ander anticiperen op wat zorginstellingen nodig hebben, nu en straks. Dat maakt ons een sterke partner in nieuwbouwprojecten.

Meer weten over onze expertise? Lees dan ook onze andere blogs!

TV-kijken via een zorgtablet, zo geregeld!?

Betrouwbare wifi voor medewerkers én cliënten

Relevante artikelen